SEWAGE / WASTEWATER MODEL : U

SEWAGE / WASTEWATER

MODEL : U  VORTEX IMPELLER

รุ่น U-series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบสองขั้วใบพัดจะก่อให้เกิดการไหลแบบวนซึ่งจะช่วยให้การดูดตะกอนและวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นสามารถสูบผ่านออกไปโดยสัมผัสกับใบพัดน้อยที่สุด ปั๊มชนิดนี้จะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในงานสูบน้ำโสโคก ปั๊มรุ่นนี้สามารถสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 40-80 mm. (1.5"-3")

 
Dia : 40 - 50 mm.


 

 

 

Visitors: 30,455