SEWAGE / WASTEWATER MODEL : UZ

SEWAGE / WASTEWATER

MODEL : UZ  VORTEX IMPELLER

รุ่น UZ-series เป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบส๊๋ขั้ว มีช่อง passage ให้ตะกอนซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อที่ปลายออกได้และมีความสามารถในการจัดการสูบตะกอนดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานโดยปราศจากการสำลักในงานสูบน้ำโสโครก ปั๊มรุ่นนี้สามารถสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 50-100 mm. (2"-4")

Dia : 50 - 100 mm.

 

Visitors: 30,455