SUBMERSIBLE AERATOR MODEL : TRN

รุ่น TRN-Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำที่มีฟังชั่นการทำงานแบบสูบอากาศด้วยตัวเอง ใบพัดชนิดกึ่งเปิด (semi-open) แบบพิเศษที่ติดตั้งไว้ภายในจะก่อให้เกิดแรงดูดเพื่อดึงอากาศจากบริเวณผิวน้ำ อากาศที่ถูกดูดและน้ำจะผสมเข้าด้วยกันและถูกระบายออกไปด้วยแรงดันสูง กลไกนี้ถูกคิดค้นเพื่อช่วยให้ความสามารถในการแตกตัวของออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูง

      

Visitors: 30,451