SUBMERSIBLE EJECTOR MODEL : BER

รุ่น BER-Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำที่มีปั๊มน้ำเสียรุ่น B-series และ Venturi-jet pump ประกอบกันอยู่ ปั๊มรุ่นนี้มีกลไกการดูดอากาศด้วยตัวเองและปล่อยส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำออกทางตัว diffuser กระแสที่พ่นออกมาอย่างมีกำลังให้ทำเกิดการหมุนเวียนวนซึ่งทำให้การหมุนแนวดิ่งไม่สามารถสู้ได้

 

Visitors: 30,455