ผลงานของเรา

 ผลงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย / งานติดตั้งปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา

      

 

โครงการ : งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำและติดตั้งระบบระบายน้ำ อาคาร มิตรซูบิชิ กันยงวัฒนา

        

 

โครงการ : งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำและติดตั้งเครื่องเติมอากาศ อาคารชุดแอสปาย

   

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารชุดวอเตอร์ฟอร์ด

      

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบระบายน้ำ อาคารชุดบ้านเย็นอากาศ

  

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบน้ำพุ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

  

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบระบายน้ำ สมาคมราชกรีฑา

   

 

โครงการ : งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า สมาคมราชกรีฑา

   

 

โครงการ : งานปรับปรุงติดตั้งท่อระบายน้ำเสีย สมาคมราชกรีฑา

   

 

โครงการ : งานปรับปรุงติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปา สมาคมราชกรีฑา

    

 

โครงการ : งานซ่อมแซมปั๊มจุ่มระบบระบายน้ำ สมาคมราชกรีฑา

   

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบระบายน้ำ รร.สาธิตรามคำแหง

  

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบระบายน้ำ สวนสนุกดรีมเวอร์

   

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตอาหาร

   

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตกระดาษ

     

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารโกร์วแมนชั่น 

         

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารชุด พาร์คคอร์ท

   

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่อสูบน้ำแรงดันสูง In-lines อาคารชุด เดอะโคท 

       

 

โครงการ : งานติดตั้งปั๊มจุ่มบ่อหน่วงน้ำ อาคารชุด ลิปราม

   

 

โครงการ : งานติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานห้องเย็น

   

 

โครงการ : งานติดตั้ง Bare Pump พร้อมมอเตอร์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Visitors: 212,742