บริษัท เอเอฟซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2555 บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ เครื่องสูบน้ำเสีย (Submersible Pumps) เครื่องเติมอากาศ (Submersible Aerator & Ejector) สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ Tsurumi "ซูรูมิ" สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลให้กับลูกค้าเสมอมา ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ส่งมอบสินค้าและงานบริการ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้งและการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดมา ทีมงานบริษัทฯมีความยินดีพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและงานบริการติดตั้ง 

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 089-794-9345 ; 083-090-1791 02-347-3265 

อีเมล์ : afceng2012@gmail.com

 

   

วิสัยทัศน์ (VISION)

เรามีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำสินค้าปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ เครื่องเติมอากาศด้านงานระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตราฐานสากล 

 

พันธกิจ (MISSION)

ส่งมอบสินค้าและงานบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและคู่ค้า 

 

Visitors: 212,742