ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ Tsurumi สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับสูบระบายน้ำเสียทั่วไป งานชลประทาน งานเหมืองแร่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

Visitors: 212,742